Ali Baran YAYLA

Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür

Naile OSMANOĞLU

AR-GE / Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi

Çağla GÖÇER

İdari ve Mali İşler Yöneticisi